Solució

Solució

CA

68 x 80 cm.

Tècnica mixta sobre fusta.

Quadre que vaig pintar per l’operació de còlon que tenia el meu pare, perquè tot anés bé.

ES

68 x 80 cm.

Tècnica mixta sobre fusta.

Quadre que vaig pintar per l’operació de còlon que tenia el meu pare, perquè tot anés bé.

EN

68 x 80 cm.

Tècnica mixta sobre fusta.

Quadre que vaig pintar per l’operació de còlon que tenia el meu pare, perquè tot anés bé.

El bé i el mal

EL BÉ I EL MAL

CA

166 x 111 cm.

Tècnica mixta sobre fusta.

Representa el bé i el mal amb la forma d’un ou que eludeix a la vida, i al bé hi ha una part de mal, i al mal hi ha una part de bé.

ES

166 x 111 cm

Tècnica mixta sobre fusta.

Representa el bé i el mal amb la forma d’un ou que eludeix a la vida, i al bé hi ha una part de mal, i al mal hi ha una part de bé.

EN

166 x 111 cm

Tècnica mixta sobre fusta.

Representa el bé i el mal amb la forma d’un ou que eludeix a la vida, i al bé hi ha una part de mal, i al mal hi ha una part de bé.

Theresa

THERESA

CA

43 x 66 cm.

Collage, acrílic i esmalt sobre fusta.

Significa la força i la llibertat d’un amor meu.

ES

43 x 66 cm.

Collage, acrílic i esmalt sobre fusta.

Significa la força i la llibertat d’un amor meu.

EN

43 x 66 cm.

Collage, acrílic i esmalt sobre fusta.

Significa la força i la llibertat d’un amor meu.