Les veus del desert

CA

Tècnica mixta sobre fusta.

Dedicat al Llibre de Marlo Morgan, dels aborígens Australians.

ES

Tècnica mixta sobre fusta.

Dedicat al Llibre de Marlo Morgan, dels aborígens Australians.

EN

Tècnica mixta sobre fusta.

Dedicat al Llibre de Marlo Morgan, dels aborígens Australians.